top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Våra samarbetspartners

Stort tack till alla våra samarbetspartners som har stött oss genom åren med finansiering, kompetens och nätverk. Tillsammans har vi bidragit till att öka tillträdet till arbetsmarknaden och ett mer inkluderande samhälle med en arbetsmarknad för alla. Resultatet av våra samarbeten är att vi har hjälp över 10 000 individer genom omställning och företagande, samt bjudit in till stödgrupper fysiskt och digitalt för gemenskap och delaktighet. Med social innovation och medlemmarnas erfarenhetskunskap har vi genom bred samverkan kunnat bidra till jämställd och idéburna välfärd med nya tjänster och produkter.

GIF_logo.png
 1. Jämställdhetsmyndigheten

 2. PTS (Post och Telestyrelsen)

 3. Allmänna Arvsfonden

 4. Arbetsförmedlingen

 5. DELMOS

 6. Ungdomsstyrelsen/MUCF

 7. Socialstyrelsen

 8. Migrationsverket

 9. Stockholm Stad

 10. Malmö Stad

 11. Skandia/Idéer för livet

 12. Urban Utveckling AB (kompetenspartner)

 13. Gigger (rekryteringspartner)

 14. Osynliga Jobb Sverige AB (sponsor och rekryteringspartner)

 15. Insamlingsstiftelsen Give it forward (arbetsgivare)

bottom of page