top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Vill du starta C-företag?

Vi erbjuder stödgrupper för att du ska kunna bli din egen chef och försörja dig själv genom C-företagande.

Var med och starta eller gå med i redan etablerade projekt som hjälper till att minska utanförskap och skapar tillträde till arbetsmarknaden.

 

C-företagande är samhällsinovationer som skapar nya vägar till jobb. Du kan alltså bli egenanställd på din idé med hjälp av en finansiell partner. För inspiration, kolla våra samarbetspartners här.

Vi hjälper dig med bland annat genomgång av affärsplaner, förverkligandet av din idé och lär dig hur en idé kan marknadsföras och spridas för att skapa framgång.

Den 1 januari 2023 trädde nya upphandlingsregler i kraft som är tänkt att hjälpa idéburna organisationer att lättare göra affärer med offentlig sektor och på så sätt kunna erbjuda offentligt finansierade välfärdstjänster.

Det gör att kommuner, regioner och statliga myndigheter kan börja använda sig mer av idéburna organisationer än tidigare. Detta öppnar upp möjligheten för fler och bättre sommarbeten.

Har du en idé du vill förverkliga och jobba med? Kontakta oss idag! 

bottom of page