top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Arbetsträna hos oss på Stiftelsen Give it Forward

I ett trevligt kontor i en vindsvåning intill Fridhemsplan (St. Göransgatan 84) i centrala Stockholm arbetar vi med IT på olika vis, så som digital information för webb och sociala medier, samt med utveckling av AI-relaterade appar för informationsstöd.

Vilka vi är

Stiftelsen Give it Forward (SGiF) är en stödorganisation till den rikstäckande ideella föreningen Give it Forward. Föreningen har syftet att sprida större möjligheter till fler människor för att öka tillträdet till arbetsmarknaden, samt för att främja jämställdhet, karriär och företagande.

 

Föreningen har över 2 800 medlemmar (november 2023) och mer än 23 000 volontärer som jobbar i olika praktiska stödinsatser samt håller events och sprider information och väcker debatt om föreningens kärnfrågor. I dessa frågor samarbetar föreningen också med olika myndigheter i projekt över hela landet.

 

Vad vi gör och vilka arbetsuppgifter vi har

 

SGiF räknas som ett socialt arbetsintegrerat företag. Det innebär att deltagare i arbetsträning kan stötta verksamheten med riktiga arbetsuppgifter som ger efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden, samtidigt som man är med att bidra till att stötta och stärka föreningens verksamhet, på följande vis: 

 • SGiF ansvarar för föreningens interna och externa kommunikation, som sker främst digitalt via webb, sociala medier och utskick. Som deltagare kan du vara med att stötta arbetet med att:

  • skapa digital grafik

  • jobba med webbdesign,

  • arbeta med kommunikationsplaner

  • göra omvärldsbevakning

  • skriva artiklar.

 • SGiF står som anordnare för praktiska delar av föreningens event-verksamhet. Intresserade deltagare kan stötta med t.ex. 

  • Organisation och planering av events

  • Medverka vid genomförande med handräckning m.m.

 • SGIF har uppdrag från föreningen att skapa ett AI-baserat informationsstöd kring arbetsmarknadsrelaterade frågor. Intresserade deltagare kan få arbeta med:

  • Enklare former av programmering

  • Informationshantering kring systemets ”frågor och svar”

  • Testning av appar och system.

 • Vidare kan SGIF erbjuda arbetsträning kring allmänna uppgifter för att stötta kontorets verksamhet, i roller som:

  • IT-tekniker för installation, underhåll och support i Macmiljö

  • Vaktmästeri och kontorsservice

 

Hur SGiF stöttar dig som deltagare

 

 • Syftet med arbetsträningen är inte att visa vad man kan - syftet är att testa vad man kan, utan krav på prestation. Samtidigt -på SGiF har du möjlighet att prova på och delta i riktiga meningsfulla arbetsuppgifter i yrken som efterfrågat på arbetsmarknaden. Du får goda möjligheter till att fylla på din CV och få färska referenser när du aktivt deltar i vår verksamhet.

 

 • Du får stöd av handledare med god kompetens inom sina yrkesområden, samt lång erfarenhet coachning inom arbetsträning och andra arbetsmarknadsåtgärder. 

 

 • Du får en målinriktad personlig planering utifrån dina förutsättningar. Tillsammans jobbar vi med olika verktyg för att stötta din personliga utveckling – samt stöd till förbättrad självledning och självkännedom, t.ex via vår metod Möjlighetsinkubatorn.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss på hans-olov@giveitforward.se eller ring 073-5434607

fernanda-marin-706880-unsplash.jpg

Vi skapar förändring

Riksföreningen Give it forward har lokala sektioner och nationella påverkansgrupper som med medlemsaktiviteter, opinionsbildning, kampanjer, remissarbete, lobbying och sociala innovationsprojekt bidrar till att kvinnor kan bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

 

Vi har flera fysiska och digitala påverkansgrupper med strategiska fokusområden.

bottom of page