top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Arbetsmarknadspolitik

Vi arbetar för en arbetsmarknad för alla och att öka inträdet till arbetsmarknaden. Vi arbetar med att sätta press på politiker och makthavare vad gäller arbetsmarknadspolitiken med fokus på att främja sysselsättning, motverka arbetslöshet och underlätta omställningar på arbetsmarknaden. Vi arbetar också med frågor som handlar om arbetsmarknadsrelaterad ohälsa och utslagning på arbetsmarknaden.

Vårt uppdrag är att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden och därmed stärka kvinnors ekonomiska ställning.

 

Vårt uppdrag är också att bidra till att minska den höga arbetslösheten och öka möjligheterna till självförsörjning och främja sysselsättning. Under coronapandemin har långtidsarbetslösheten ökat och dessutom har många fått svårare att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har varit hög under lång tid, men Sveriges arbetsmarknad har också utvecklats sämre än jämförbara länder och vi har nu EU:s fjärde högsta arbetslöshet.

Vi erbjuder stöd inom arbetsrehabilitering och omställning till nytt arbete eller studier. 

bottom of page