top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Medborgarbyrån

Har du trassel med myndigheter och behöver professionellt stöd? Medborgarbyrån kan hjälpa dig att rätta till felaktiga beslut eller annat krångel du hamnat i. Vi räds inte utmaningen och har tidigare hjälpt våra medlemmar överklaga beslut i rätten.

Tidigare insats:

En av våra medlemmar var inskriven hos Arbetsförmedlingen. Hen gick i programmet Jobb- och utvecklingsgarantin som är ett program för att hjälpa långtidsarbetslösa att så snabbt som möjligt få arbete.

Arbetsförmedlingen bestämde sedan att ta tillbaka sitt beslut. Man ansåg att syftet med programmet inte kunde uppnås på grund av att vår medlem inte kunde tillgodogöra sig tidigare insatser.

Här kom Medborgarbyrån in och hjälpte medlemmen till en omprövning av beslutet då hen följt alla anvisningar om insatser, aldrig misskött sig i programmet och gjort allt sin makt gällande sin hälsa och för att hitta ett arbete.

Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Arbetsförmedlingen. Målet avgjordes av en förvaltningsrättsnotarie som i det här fallet inte hade behörighet att bestämma i en så pass komplex fråga som ett beslut från Arbetsförmedlingen.

Med hjälp av Medborgarbyrån gick målet tillbaka till att hanteras av förvaltningsrätten för en ny bedömning.

bottom of page