top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Våld i nära relationer är en dold orsak till arbetslöshet

Var fjärde kvinna i Sverige har någon gång utsatts för våld i nära relationer. Var tredje vecka mördas en kvinna av en man som hon haft en relation med. Våldet har stor betydelse för möjligheten att lyckas på arbetsmarknaden. Det finns ett vetenskapligt samband mellan våld och arbetslöshet. 

 

Våld och arbetslöshet hänger ihop. Våldet kopplat till arbetslöshet handlar om sambandet med ekonomisk utsatthet som förstärks av psykiskt våld, känslomässigt våld, digitalt våld, materiellt våld och ekonomiskt våld, sexuellt våld, latent våld och fysiskt våld. 

 

Våldet har stor betydelse för möjligheten att lyckas på arbetsmarknaden. Det finns ett vetenskapligt samband mellan våld och arbetslöshet (källa: MacGregor et al 2021). Det finns forskning från England (nationalekonomi Anderberg med flera 2016) som visar att arbetslöshet bland kvinnor i England ökar både fysiskt och psykiskt partnervåld medan arbetslöshet bland män minskar det. Forskningsrapporten förklarar detta med att när en kvinna blir arbetslös blir det svårare för henne att lämna mannen och när en man blir arbetslös så drabbas han hårdare om kvinnan lämnar honom. Effekten var så stor att kvinnlig arbetslöshet eventuellt skulle kunna användas inom vården som varningssignal för partnervåld vid misstänkta fall.

 

För att lära oss mer om kopplingen mellan våld och arbetslöshet behöver forskningen mer berättelser och kvalitativa intervjuer från kvinnor med erfarenhet av våld i kopplingen till arbetslöshet. 

 

Kontakta oss på våldsjouren och dela med dig av dina erfarenheter, så att vi med stöd av forskningen kan hjälpa fler kvinnor ur våld och till arbete. https://www.jobbjouren.se/v%C3%A5ldschatten

 

Gör vårt självtest och se om du befinner dig i kopplingen mellan VNR (våld i nära relation) och arbetslöshet. Du hittar det via länken ovan.
Commentaires


bottom of page