top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Omställningsstöd


Omställningsstödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i ditt arbetsliv och vill bli mer attraktiv mot arbetsgivare i ditt jobbsökande. Det kan alltså användas för dig som redan jobbar och antingen vill vidareutbilda dig eller byta spår helt.


För att kunna få omställningsstöd måste du:

  • vara 27-62 år gammal

  • ha arbetat minst 96 månader (åtta år sammanlagt) de senaste 14 åren

  • ha en så kallad ”aktuell förankring till arbetsmarknaden”. Det betyder att du måste ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Omställningsstödet gäller bara för utbildningar i Sverige som ger rätt till studiestöd och finansieras av en omställningsorganisation. Det måste också vara en utbildning inom något som stärker din ställning på arbetsmarknaden, utifrån arbetsmarknadens behov.


Stödet kan fås i olika nivåer mellan 20% och 100%. Det går alltså att fortsätta arbeta på deltid under studietiden, så länge kombinationen inte överstiger 100%. Inkomstmässigt finns dock ingen gräns.


Hur länge du kan studera varierar även det. Studierna måste vara mellan 1 och 44 veckor långa som heltid men kan vara utspridda under en motsvarande längre tid om de är på deltid.


Merparten av stödet utgörs av ett bidrag som är både skattepliktigt och pensionsgrundande. Hur mycket du får baseras på din nuvarande lön och kan motsvara upp till 80% av den. Maxbelopp per vecka är 5143 kr.


Omställningsorganisationer


Omställningsorganisationer är en del av omställningsstödet som kan hjälpa till med:


  • Studie- och yrkesvägledning

  • Skriva ett intyg till CSN om att den utbildning du vill gå faktiskt stärker din ställning på arbetsmarknaden som de i sin tur tar hänsyn till när de beslutar kring din ansökan.

  • Vissa organisationer kan även erbjuda kompletterande studiebidrag.

De två årliga ansökningsperioderna öppnar 1 april för studier under höstterminen och 1 oktober för studier under vårterminen.


Ansökan:


Innan du ansöker om omställningsstöd är det viktigt att du vet vilken omställningsorganisation du tillhör. För att få reda på det kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.


Ansökan görs via csn.se. Mer information finns att läsa här.

Comments


bottom of page