top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Möjlighetsinkubatorn

Vi skapar förändring

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv.Möjlighetsinkubatorn bygger sin modell på ”Styrkemodellen”. Enligt Rapp bygger styrkormodellen på två antaganden om mänskligt beteende. För det första lyckas människor bättre i sin dagliga livsföring när de använder och utvecklar sin egen potential och när de har tillgång till de resurser som krävs för detta. Enligt Rapp (1998) är det självklart för alla som arbetar med personer som lider av psykiska sjukdomar att många av dessa har förlorat kunskapen om sina inre styrkor, förmågor och talanger. Många saknar också de nödvändiga resurserna för att tillfredsställa sina basala behov och man saknar även förmåga att ta vara på de resurser som samhället ställer upp med och som skulle kunna få dem att känna sig delaktiga i samhället. Det andra antagandet i modellen är att mänskligt beteende till stor del är en funktion av individens tillgängliga resurser. Personer med psykiatriska besvär behöver tillgång till samma resurser som alla andra individer i samhället. Har du en idé som du vill förverkliga, tveka inte att höra av dig.

コメント


bottom of page