top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Har du erfarenhet av våld i nära relationer i kopplingen till arbetslöshet?

Våldet har stor betydelse för möjligheten att lyckas på arbetsmarknaden. Därför arbetar vi med regeringens uppdrag att upptäcka våldet i kopplingen till arbetslöshet #upptäckvåldet i kopplingen till arbetslöshet 

 

Vi söker kvinnor som har erfarenhet av eller en nuvarande situation med våld i nära relation i kopplingen till arbetslöshet. Vi vill intervjua dig för att bistå forskningen med mer evidens och kvalitativa intervjuer. 

 

Med våld avses det våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Den nationella strategin ingår i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse till riksdagen (Skr. 2016/17:10). Information om regeringens nationella strategi finns här: 

 

Kontakta oss på våldsjouren och dela med dig av dina erfarenheter, så att vi med stöd av forskningen kan hjälpa fler kvinnor ur våld och till arbete. https://www.jobbjouren.se/v%C3%A5ldschatten

 

Här kan du läsa mer om fakta och statistik från Jämställdhetsmyndigheten: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/fakta-och-statistik/Comments


bottom of page