jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Om Give it forward

Karriärsnätverket riksorganisationen Give it forward grundades 2008 med idén om att utmana skevheter på arbetsmarknaden genom att i fysiska och digitala nätverk sprida fler möjligheter till varandra, genom give it forward modellen.

Föreningen omfattas idag av 2424 medlemmar som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle och Norrbotten, samt 23 767 deltagare som följer oss nationellt via sociala medier.

Som medlem får man kompetens – och omställningsstöd som omfattar karriärrådgivning och karriärstöd, samt kompetensstöd när det gäller karriärmodeller för spelreglerna för den osynliga arbetsmarknaden med 1,2 miljoner osynliga jobb. Här ingår karriärrådgivning, karriärprogram med kompetensstöd, matchningscoachning och karriärtjänster. Vi ger även utbildningar i ledarskap och karriär. Vi ger också våra medlemmar tillgång till en app som ger stöd i omställning och arbetssökandet.

Karriärsnätverket riksorganisationen Give it forward är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att öka inkluderingen på svensk arbetsmarknad med målsättningen om en inkluderande arbetsmarknad för alla, samt jämlik hälsa. Vårt ändamål är att utmana skevheter på arbetsmarknaden, samt sprida kunskap om arbetsmarknadsrelaterade funktionshinder.

Våra verksamheter och medlemsaktiviteter har medfört att vi blir inbjudna till regering, riksdag, näringsliv, myndigheter, kommuner och landsting för att föreläsa om och sprida kunskap om nya metoder för att öka inklusivitet på arbetsmarknaden, samt skapa nya vägar till karriär och arbete genom omställning.

Riksorganisationen är medlemmar i FORUM – idéburna organisationer med social inriktning.

fernanda-marin-706880-unsplash.jpg

Vi skapar förändring

Riksföreningen Give it forward har lokala sektioner och nationella påverkansgrupper som med medlemsaktiviteter, opinionsbildning, kampanjer, remissarbete, lobbying och sociala innovationsprojekt bidrar till att kvinnor kan bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

 

Vi har flera fysiska och digitala påverkansgrupper med strategiska fokusområden.