top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Om Give it forward

Vår målsättning är att bidra till ökat tillträde till arbetsmarknaden

Utanförskapet är Sveriges största utmaning. Totalt kan inte 1.3 miljoner svenskar försörja sig. Sveriges utanförskap kostar samhället mer än 270 miljarder kronor varje år. Parallellt med utanförskapet finns en stor kompetensbrist i näringslivet. Fyra av fem företag har svårt att hitta rätt kompetens och var femte rekryteringsförsök misslyckas. Företag får allt svårare att hitta rätt arbetskraft och det hindrar tillväxt, samt bidrar till utanförskap.

Vi sprider kunskap om arbetsmarknadsrelaterad ohälsa

I ett samhälle med högt utanförskap mår många människor dåligt. Därför vill vi prata om arbetsmarknadsrelaterad ohälsa som förhindrar självförsörjning och slår ut människor på arbetsmarknaden, samt ökar utanförskapet. Med arbetsmarknadsrelaterad ohälsa pratar vi om våra målgrupper i Sverige:

  • 400 000 vuxna med arbetsmarknadsrelaterad ohälsa/funktionshinder

  • 180 000 unga med arbetsmarknadsrelaterad ohälsa/funktionshinder

  • Kopplingen mellan våld, ohälsa och arbetslöshet

  • 33 procent av Sveriges kvinnor är utslagna på grund av utbrändhet

  • 4 procent av befolkningen har diagnosen depression

Hur arbetar vi?

Vi är en idéburen, fristående, politiskt och religiöst obunden riksorganisation som grundades år 2010 med visionen om att sprida större möjligheter till fler människor för att öka tillträdet till arbetsmarknaden, samt främja jämställdhet, karriär och företagande. Vår vision är att utmana skevheter på arbetsmarknaden. Vår metod är att arbeta med omställning med fokus på ekonomisk självförsörjning och ekonomisk jämställdhet. Vi erbjuder coachningsprogram inom omställning, karriär och företagande.

Vilka är vi?

Vi är 2838 medlemmar fördelade på sex lokala sektioner över landet i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö, Gävle och Norrbotten. Vi är 23 767 deltagare och volontärer som via sociala och digitala kanaler hjälper oss att nå vår vision och våra mål. Besök vår facebooksida.

Vill du vara med?

Som medlem får du vara del av en växande förening med möjlighet till varierande uppdrag som leder till ett bättre och mer inkluderande samhälle. Det spelar ingen roll om du mår bra eller dåligt, du är välkommen precis som du är. Tillsammans kämpar vi för något större och bättre. Bli medlem.

fernanda-marin-706880-unsplash.jpg

Vi skapar förändring

Riksföreningen Give it forward har lokala sektioner och nationella påverkansgrupper som med medlemsaktiviteter, opinionsbildning, kampanjer, remissarbete, lobbying och sociala innovationsprojekt bidrar till att kvinnor kan bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

 

Vi har flera fysiska och digitala påverkansgrupper med strategiska fokusområden.

bottom of page