top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

Vilka är de 9 olika våldstyperna att ha koll på i kopplingen till arbetslöshet?

Uppdaterat: 9 apr.

Våld och arbetslöshet hänger ihop. Våldet kopplat till arbetslöshet handlar om sambandet med ekonomisk utsatthet som förstärks av psykiskt våld, känslomässigt våld, digitalt våld, materiellt våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld, latent våld, fysiskt våld och hedersrelaterat våld.  

 

Våldet har stor betydelse för möjligheten att lyckas på arbetsmarknaden. Det finns ett vetenskapligt samband mellan våld och arbetslöshet. Forskningen förklarar detta med att när en kvinna blir arbetslös blir det svårare för henne att lämna mannen och när en man blir arbetslös så drabbas han hårdare om kvinnan lämnar honom. Effekten är så stor att kvinnlig arbetslöshet eventuellt kan användas inom vården som varningssignal för partnervåld vid misstänkta fall.

 

För att lära oss mer om kopplingen mellan våld och arbetslöshet behöver forskningen mer berättelser och kvalitativa intervjuer från kvinnor med erfarenhet av våld i kopplingen till arbetslöshet. 

 

Kontakta oss på våldsjouren och dela med dig av dina erfarenheter, så att vi med stöd av forskningen kan hjälpa fler kvinnor ur våld och till arbete. https://www.jobbjouren.se/v%C3%A5ldschatten

 

Gör vårt självtest och se om du befinner dig i kopplingen mellan VNR (våld i nära relation) och arbetslöshet. Du hittar det via länken ovan. 
Commentaires


bottom of page