top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

#Upptäckvåldet

Har du koll på de olika våldstyperna?


Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Ofta förekommer flera olika typer av våld och ibland förekommer bara vissa delar. Här kan du läsa mer om de olika typerna av våld:bottom of page