Kompetensbluffen: Varför nätverk är viktigare än kompetens

Nu startar vi vår kampanj #kompetensbluffen efter alla år vi arbetat med våra listor med osynliga toppjobb dvs. attraktiva jobb som tillsätts via kontakter och nätverk. Med kompetensbluffen vill vi sätta ljus på varför nätverk är viktigare än kompetens. Hur nätverk fungerar och hur vem som helst kan lära sig att bli ett nätverksproffs. Det är aldrig för sent att börja!

Inom karriär och entreprenörsnätverket Give it forward ser vi en tydlig förändring inom arbetsliv och näringsliv. Vi kallar förändringen för ”Kompetensbluffen”, som betyder att nätverk är viktigare än kompetens. När de flesta har en bra utbildning på fickan är det andra saker som värderas högre. Det är viktigare med starka nätverk och streetsmartness än massa utbildningar och booksmartness. Det betyder inte att utbildning inte är viktigt, utan det betyder att nätverk har blivit mycket viktigare än vad vi har hunnit förstå.

Ett exempel på detta är när man märker att man bli förbisprungen trots lika kompetens. Två personer har lika starka meriter, lika kompetens och är lika duktiga, men ändå springer den ena personen ifrån den andra med hästlängder. Vad beror det på?

Nätverk har blivit det nya framgångskortet. Ju starkare nätverk du har desto större möjligheter har du att verkligen kunna förverkliga dina idéer och drömmar. Du behöver inte vara född med världens bästa nätverk, utan vem som helst kan bygga upp framgångsrika nätverk på egen hand oavsett bakgrund. Det är aldrig för sent att börja.

Ju högre befattning desto större osynlighet dvs. nätverk blir allt viktigare ju högre position du vill ha. Detta eftersom du behöver rekommendationer och rätt kontakter för att både kunna hitta och få dessa jobben. Hur långt du lyckas i din karriär beror helt på i vilken utsträckning dina nätverk är beredda att hjälpa dig. Det är viktigt att tänka på när du bygger ditt personliga varumärke i nätverk med andra människor.

Bästa tips för att proffsnätverka
Give it forward modellen för att proffsnätverka bygger på 4 enkla steg:

 

I nätverk börjar man alltid med sig själv. Vad har du för positiva saker att skicka vidare i nätverk med andra? Var generös och visa vem du är. Bjud på dig själv och var generös med att hjälpa andra på olika sätt. Give it forward betyder just att hjälpa andra och skicka möjligheter vidare, för att på det sättet bli en del av ett generöst sammanhang. Nätverka gärna med människor du har roligt med, det är med dessa människor du kommer att få massa positiv energi och hitta nya möjligheter med.

Bygg ditt personliga varumärke framgångsrikt. När du lämnar ett rum hur vill du att andra ska minnas dig? Vad vill du att de ska säga om dig? Hur du presenterar dig själv avgör hur andra kommer att uppfatta dig. Lämna därför inte efter dig en bild av problem och negativitet, utan en personlig och positiv bild om vem du är.

Kliv ur din komfortzon. Varför umgås vi bara med människor som är lika oss? Ta kontakt med nya människor och väx med nya perspektiv och miljöer. Ju mer du rör dig i olika sammanhang desto mer kommer du att berikas av nya erfarenheter och kunskaper, inte minst nya nätverk som kan skapa helt nya möjligheter.

Haloeffekten betyder att du blir ditt nätverk. Umgås du med negativa människor som är energitjuvar, kommer du att bli en energitjuv själv. Du blir som du umgås. Omge ge dig därför med människor som berikar dig och får dig att växa på det sätt du önskar. Om du umgås med människor som får dig att bli glad, kommer du att bli en glad person. Men det handlar om att du börjar med dig själv.

 

Hoppas vi ses inom kort i inspirerande affärsnätverk med varandra!

/ Mona Abou-Jeib