Socialt nätverk för idégrundare och entreprenörer

Start-Up Battle är ett nationellt och socialt nätverk för idégrundare att träffas och inspireras av varandra. Här får du nya kontakter, bollplank och massvis med inspiration från heta idéer och entreprenörsdriva människor. Varje träff bygger på att en person/några personer får presentera sin idé och testa den mot andra. Gruppen blir din mentor och ger dig råd och kontakter för dina nästa steg. Här träffas ni på regelbunden basis för att pitcha idéer mot varandra och fungera som bollplank när idéer ska utvecklas och växa.

 


Tävling

Start-Up Battle är en tävling, som årligen utser tre vinnare inom fältet sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Ledande idéer som både kan göra samhället bättre och generera tillväxt har goda möjligheter till ära och fina priser. Vinnarna uppmärksammas och prisas genom våra kanaler och hos våra samarbetsaktörer.

Mentorskap

När din idé har börjat växa och ta form kan du pitcha in den mot våra erfarna entreprenörer och affärsänglar.