Riksorganisationen

giveitforward_organiseringsnatverk_sverige

Nationell ambassadörsträff 21 oktober

Ladda ner presentationen 

Nationella ambassadörsträffen gick igenom hur Give it forwards verksamhet kommer att utvecklas utifrån två verksamhetsben:

1. Jobb, karriär och personlig utveckling (jobb och karriärnätverk med personlig tränare i arbetslivet för framgångsrika matchningar)

2. Entreprenörskap och främjande av företagande (Start – Up Battle)

Därutöver kommer det att finnas ett tredje verksamhetsben, som kan byggas upp som en kompletterande organisering med fokus på (o)hälsan i arbetslivet. Detta med fokus på växande psykiska ohälsan och dess utslagning, samt stressepidemin.

3. Bygga upp en tydligare organisering runt HälsaMera

Nationella ambassadörerna kommer utifrån intresseområden och engagemang för olika frågor att delas in i ovanstående grupper. Nästa steg är att planera och genomföra aktiviteter både lokalt och nationellt.

Nationell ambassadörsträff 23 september

Ladda ner presentationen

Nu påbörjas verksamhetsplaneringen för 2015/2016 med sikte på nationell strategi år 2020 för riksorganisationen Give it forward. Genom att samla hela riksorganisationen med ambassadörer från nio lokala sektioner kommer verksamhetsutvecklingen att utvecklas utifrån nedanstående nationella arbetsgrupper. 

Nationella arbetsgrupper/verksamhetsråd: 

1. Ledarskap i arbetslivet med fokus på jobb och karriär
2. Främja företagande och entreprenörskap, samt start ups och inkubation
3. Hälsa kopplat till arbetslivet, med fokus på växande psykiska ohälsan och dess utslagning 

Inom varje ämnesområde ingår events, nätverksträffar, internationella samarbeten och utbyten, samt mentorskap.