Om riksorganisationen Give it forward

 

Vi är:
– Sveriges största inkuberande nätverk för hälsa och karriär
– En folkrörelse av banbrytande människor som skickar möjligheter vidare enligt give it forward metodiken

Vi driver:
– Jobbinkubatorer
– Karriäracceleratorer
– Företagsinkubatorer
– Affärsnätverk
– Utbildningsprogram
– Rehabilitering i arbetslivet 

Give it forward är en fristående, politiskt och religiöst obunden riksorganisation som grundades år 2008 med visionen om att sprida större möjligheter till fler människor. Detta genom ”give it forward modellen” som är en metodik för hur möjligheter kan skickas vidare i nätverk med varandra. Vi delar med oss av jobb, styrelseuppdrag och affärsmöjligheter som ofta tillsätts genom slutna nätverk och kan synliggöras i nätverk hos oss.

Manligt_natverk_Giveitforward

Riksföreningen växte år 2008 fram ur problemet att jämställdhet i arbetsliv och näringsliv var beroende av männens nätverk och beslut. Startskottet för riksföreningens arbete var en reaktion mot normen att kvinnors framgång i arbetsliv och näringsliv var beroende av manliga nätverk. http://www.dn.se/ekonomi/manligt-natverk-viktigast-for-kvinnlig-karriar/ Ett projekt växte fram som experimenterade kring vad som hände med en testgrupp som fick tillgång till näringslivets främsta kunskap och nätverk i en inkuberande miljö. Resultatet blev helt nya möjligheter att få tillgång till osynliga jobb, karriär och företagande. Lärdomarna från projektet utgör grundstenarna i all vår verksamhet och kärnvärderingarna om att alla människor som får rätt förutsättningar kan nå sin fulla potential och nå sina drömmar. 

Give it forward är en inkuberande plattform, som utvecklar sina medlemmar i jobb, karriär och företagande. Vi hjälper våra medlemmar till att få sina drömjobb, att accelerera karriär och starta/utveckla företag. Vi driver olika slags inkubatorer, start-ups, affärsnätverk och utbildningsprogram som förverkligar möjligheter till nya jobb, karriär och företagande. Detta genom vår ”give it forward metodik” med nationella och internationella samarbetspartners inom näringsliv, offentlig sektor och civila samhället. Vi är också en medlemsburen plattform för sociala innovationer mellan näringsliv och arbetsmarknad.

Riksorganisationen Give it forward bygger på tanken om att varje individs handling kan göra skillnad och skapa möjligheter. Inspiration är hämtad från romanen ”Skicka vidare” (Pay it forward) av Catherine Ryan Hyde. Historien visar vad som händer när en enskild människa gör skillnad genom att skicka vidare tre möjligheter. Dessa handlingar skickas i sin tur vidare och blir en folkrörelse av möjligheter som förändrar människor och samhället positivt. Denna idé har riksorganisationen Give it forward hämtat inspiration ifrån. Give it forward vilar på en ny idé som heter empowerialism. Vi berikar varandra med större inflytande och möjligheter genom att skicka vidare möjligheter till varandra i ett nationellt och internationellt nätverk genom ”give it forward metodiken”.  

Bli medlem