MINK

 

Vad är möjlighetsinkubatorn

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv. Genom vårt trepartsamarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor flyttar vi fram positionerna för vilka nya möjligheter som kan genereras för fler människor genom banbrytande metoder i nätverk och samarbete med varandra. Vi arbetar med social innovation för att skapa nya arbetstillfällen och flytta fram positionerna när det gäller rehabilitering, kreativ sysselsättning, jobb, karriär och företagande. Vår mission är att synliggöra idékraft hos målgrupper som sällan eller aldrig får chansen att uttrycka eller förverkliga sina idéer. Resultatet av detta är en mer inkluderande arbetsmarknad som bättre kan fånga dolda talanger, avundsvärda förmågor och potential.

Vad är möjlighetsinkubation

Metoden möjlighetsinkubation handlar om att vi leker med innovation och kreativitet genom att fånga banbrytande idéer i skärningspunkten. En miljö präglad av en mångfald av synsätt, erfarenheter och perspektiv. Vi bjuder in nya målgrupper att testa sina idéer och experimentera sig fram genom icke-linjära innovationsprocesser. Genom att sammanföra olika världar, som normalt inte möts, tillåts nya idéer att växa i innovativa korsbefruktande miljöer. I skärningspunkten är möjlighetsinkubationen som starkast. Där växer oförutsedda idéer till fantastiska möjligheter och skapar banbrytande människor som gör det omöjliga möjligt.

Läs mer på hemsidan

Stort tack till: