Medarbetare & förtroendevalda

Intresserad av att bli ambassadör? Läs mer här

 

Marina Williamsson
Ordförande ambassadör riksnivå

Jag heter Marina och jag är ordförande ambassadör för riksorganisationen Give it forward. Jag representerar organisationen eftersom jag vill vara med och påverka i innovativa sammanhang där vi kan skapa skillnad. Jag har en bakgrund som nationalekonom och statsvetare och jag började min yrkesresa inom en mikrofinansorganisation i Mexico. Här arbetade vi aktivt med ekonomisk jämställdhet genom att erbjuda mikrolån till socioekonomiskt utsatta kvinnor för att de kunde starta och få sina företag att växa. Genom lånen skapades grupper/nätverk av företagare och detta var en av de viktigaste variablerna till dessa kvinnors framgång.  Efter att ha flyttat tillbaka till Sverige har jag arbetat med företagande. Startat, drivit, utvecklat och sålt företag. Nu vill jag sprida mina erfarenheter och lära mig av andra för att utmana traditionella strukturer inom arbetsmarknad och näringsliv. 

Erika Reje

Insamling och PR riksnivå

Mitt namn är Erika Reje och jag bor på Södermalm i Stockholm. Till vardags jobbar jag med kommunikation, påverkansarbete och insamling mot allmänhet, näringsliv och politiker i Sverige och internationellt i en global miljöorganisation. Tidigare har jag jobbat med och engagerat mig på ideell nivå inom områden som PR, insamling, försäljning/ rekrytering och affärsutveckling. På min fritid driver jag också ett eget bolag med fokus på spel- och sällskapsupplevelser där vi lägger vikt på kreativitet, relation och mening i spelens innehåll. I grunden är jag ekonom. Jag representerar riksorganisationen Give it forward för att jag tycker att det behövs stora förändringar på arbetsmarknaden i Sverige. Jag är också med för att påverka kring frågor som handlar om jämställdhet, mångfald och innovation.

Anna Breitholtz Monsén

Ordförande ambassadör avdelningen SKÅNE

Jag heter Anna Breitholtz Monsén och har sedan tjugo år jobbat med marknadsföring, kommunikation och digital utveckling på såväl start ups som globala företag. Senast som Nordic Industrial Marketing Leader på IBM. En av frågorna som engagerar mig är hälsa och stresshantering och vikten av att skapa ett arbetsliv där vi mår bra och kommer till vår fulla rätt. I detta kommer även vikten av det goda ledarskapet in. Jag älskar även ny teknik och digital utveckling och tror att vi kan  jobba mycket smartare och mer flexibelt. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag tycker om grundidén om att sprida och tipsa om möjligheter. Med lite självkännedom, förebilder, nätverk och support kan fler hitta sin egen väg i arbetslivet. Våga ta ett steg upp, ner, åt sidan. Våga kliva av. Våga förverkliga idéer.

Catharina Nilsson

Biträdande ordförande ambassadör avdelningen SKÅNE

Jag heter Catharina Nilsson och jag bor i strax utanför Lund och arbetar som projektledare inom Life Science området. Jag tror på människors inneboende positiva kraft och önskan att vilja förbättra olika saker/situationer. Jag har en stark tro på jämlikhet och demokrati. Jag tror också starkt på att kunskap är makt. Med makt kan du förändra. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag tycker att organisationens idé stämmer väl överens med mitt synsätt. Jag tror att människor genom att nätverka och utbyta erfarenheter blir rikare och mer kreativa. Tillsammans blir man starkare och det mesta blir roligare här i livet om man delar med sig. Jag hoppas få träffa intressanta människor och även kunna dela med mig av mina erfarenheter.

 

Anderz Malgodal

Ordförande ambassadör avdelningen UMEÅ

Mitt namn är Anderz Malgodal, uppvuxen i Västerbottens inland men bor sedan 30 år tillbaka i Stockholm. Mitt yrkesliv är brokigt men främst inriktat mot rehabilitering och vägledning med en period under 90-talet på Sveriges radio. Sedan tonåren finns ett starkt engagemang inom folkrörelse och ideellt föreningsarbete. Individuell utveckling i, och för ett hållbart samhälle där olikheter berikar och stärker våra möjligheter, är tillsammans med ”långtids-hälsa”, viktiga ledord för mej. Dessa erfarenheter har tillsammans med det faktum att jag är blind (men vidsynt), erbjudit goda möjligheter att ”se och finna goda lösningar” och potential i samverkan och folkbildning. Jag tillämpar ett öppet, lösningsfokuserat förhållningssätt med kreativitet och inspiration. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag tror på idén om social innovation där jag bidar mest inom frågor som handlar om funktionsutveckling och nya vägar till arbete för individer med funktionsvariationer

 

Mathilda Hult

Biträdande ordförande ambassadör avdelningen VÄSTRA GÖTALAND

Jag är Mathilda Hult, entreprenör och samhällsförändrare och en av medgrundarna till utvecklingsbyrån Radicle. Vi tror på fika och möten mellan människor så pass mycket att vi har utvecklat Fika for Change, ett dialogkoncept som möjliggör samtal mellan olika människor, internt i organisationer och i olika typer av sammanhang där samverkan ska ske. Jag tror på samtalet som verktyg för förändring och anser att relationer är grunden för all utveckling. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag vill bidra med skillnad genom sociala innovationer och skapa samhällsförändring tillsammans med andra.

Tina Lindell

Ordförande ambassadör avdelningen UPPSALA LÄN

Jag heter Tina Lindell (Skogsrydh) och är från Stockholm 2013 flyttade jag till Värmdö och 2015 flyttade jag igen till vår gård i Grillby i Enköping. Enköping ligger i Uppsala Län. Är passionerad av affärer och är entreprenör. Har tidigare arbetat med att lansera kommersiell radio i Sverige när det var helt nytt. Här hittade jag idéer på att arbeta med idéförsäljning. Har även arbetat för MTG och var först i Sverige med att sälja flera kanaler Internet, TV och print. Har även arbetat med nätverk i många former bl.a. har jag hjälpt IAB att etablera sig i Sverige. Jag driver eget och håller främst på med affärsutveckling och mitt mål är att alla ska älska att göra affärer och få sina företag, karriärer och nätverk att blomstra och växa. Jag representerar riksorganisationen Give it forward för att kunna bidra till att få andra kvinnor att växa i deras roller i jobb, företagande, karriär och entreprenörskap.

Helena Dahlberg
Ordförande ambassadör avdelningen VÄSTRA GÖTALAND

Jag heter Helena Dahlberg och är ordförande ambassadör för Give It Forward i Göteborg med omnejd. Jag är egenföretagare inom IT branschen sen 2009. Mitt nuvarande uppdrag levererar jag till Ericsson i Göteborg som IT Chef. Jag tycker det är viktigt att inspirera och dela med sig av nätverk och kunskaper för tillsammans är vi starkare och det är en stor gåva att få bidra till utvecklingar och möjligheter! Jag ser mig själv som en öppen och utåtriktad person med stor ansvarskänsla och viljestyrka! Jag är med i Give it forward eftersom jag ser stora möjligheter i att utveckla samhällsförändrande plattformar som skickar möjligheter vidare i nätverk med varandra. I Göteborg finns det massor av möjligheter att utveckla inspirerande nätverk och hjälpa varandra att hitta nya utmaningar och bygga nätverk.

 

Camilla Rosenkvist

Funktionshinderfrågor och funktionsutveckling riksnivå

Mitt namn är Camilla Rosenkvist, jag är 45 år och bor i Stockholm. Jag arbetar som utbildningsansvarig på JAG Personlig Assistans som är Sveriges största icke vinstdrivande assistanssamordnare. För mig är det en självklarhet att vara generös och dela med mig av kunskap, idéer, kontakter och möjligheter. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag engageras av innovation, jämställdhet och funktionsutveckling.

Edith Escobsr

Biträdande ordförande ambassadör avdelningen SKÅNE

Jag heter Edith Escobsr, 51 år. Jag bor i Lund med min fru Maria och vår 7-årige son Ludvig. Jag arbetar med integrationer/projektledning inom IT och logistik. Integrationsfrågor är viktiga för mig. Interaktion mellan människor är nyckeln för att kunna lyckas oavsett detta gäller jobb, integration eller lite hjälp att stå på egna ben. Utbildningsfrågor är också viktiga för mig och sjävklart IT och digitalisering, båda är fantastiska hjälpmedel. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag tycker om idén om att bidra med social innovation, samt koppla ihop detta med integration och jämställdhet.

Alicia Espinosa

Ordförande ambassadör avdelningen GÄVLE

Jag heter Alicia Espinosa och är ägare och grundare av Alicia E Akademien. Jag arbetar som coach, organisation- och ledarskapsutveckling, och föreläsare. Jag driver ett tonårsprogram som heter Jag Tror På Mig, med målet att förstärka tonåringarnas självkänsla. Jag leder en nystartad podcast som heter Ledarskap som Ger Avtryck, som syftar till att inspirera kvinnor att söka sig till tekniska yrken och ledande positioner. Jag representerar riksorganisationen Give it Forward eftersom jag tror på att alla behöver ha ett starkt nätverk att vända sig till för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Dessutom tror jag på att gemenskap och samarbete bidrar till ett ”snällare” värld.

 

Maria Wiklund

Ordförande ambassadör avdelningen ÖSTERGÖTLAND

Jag heter Maria Wiklund och är sammankallande ambassadör för Östergötland. Jag driver eget företag inom hälsa och är utbildad medicinsk massageterapeut, lic. Personlig tränare samt en av Sveriges första lic. Medicinska tränare. Mitt hjärta ligger i att motverka och förebygga ohälsa genom träning. Jag vill förmedla min kunskap för att ge personer tillgång till deras bästa möjliga livskvalité.  Det finns idag evidens för att träning har stor positiv effekt på olika sjukdomstillstånd. Träning kan vara medicin. Som medicinsk tränare bedriver jag livslång helhetsträning för personer efter att de har fått hjälp av sjukvården med diagnos och behandling. Jag representerar riksorganisationen Give it forward för att vi blir starkare tillsammans genom våra olika erfarenheter och kompetenser.

Teresa Lidfeldt

Ordförande ambassadör avdelningen STOCKHOLM

Jag heter Teresa Lidfeldt och är ordförande ambassadör i Stockholm. Jag är en professionell Digital/Communication/Marketing manager. Jag har en Fil kand inom Medier,-och Kommunikation (JMK) på Stockholms universitet. Jag har arbetat som Marknadschef inom IT och Mode på global och nordisk nivå. Min karriär började i Italien, på en startup då jag lanserade Jobline.it (numera monster.com). Jag har nyligen lanserat en nyhetsapp i England, SquidApp. De senaste tio åren har jag varit med om att påverka beteende och behov vad gäller utveckling av Smartphone användning och Digitalisering. Jag brinner för samhällsfrågor som jag känner behöver förtydligas, upplysas om, analyseras bättre och sättas i ett tydligare koncept. Jag representerar riksorganisationen Give it forward eftersom jag tror på miljöer som drivs av skillnader och samhällsinnovationer. Jag tror på dynamiken i detta ambitiösa och kompetenta nätverk som kan påverka samhällsfrågor, lyfta resonemang för bättre insikt och med en inställning att allt kan förbättras.

MEDARBETARE

Kontakt: info@giveitforward.se