Google analytics academy

Anmäl intresse

 

Resultatdriven Marknadsföring

Hur vinner du fler kunder till ditt företag eller fler medlemmar till din organisation i en alltmer digitaliserad värld? Hur kan du med en digital strategi nå ut till många fler individer och målgrupper, samt nå större impact? Med Google Analytics Academy vinner du nya kunskaper som gör dig mästare på framgångsrik digital marknadsöring i en alltmer rörlig omvärld.

 

Google Analytics grundutbildning:

Här får du kunskaper för en digital värld. Ta vara på denna digitala möjlighet och kom igång!

Google Analytics är ett dynamiskt verktyg som hjälper dig att formulera dina mål såsom att omvandla fler besökare till kunder, veta vad som genererar affärer på din webbplats och vilka marknadsaktiviteter som är effektiva. Att kunna hantera Google Analytics har många fördelar och är idag en mycket efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden.

I denna kurs lär vi oss hur man skapar ett konto, implementering av tracking/mät koder, analys av enklare rapporter, mätning av kampanjer och att sätta mål. Vidare lär vi oss att spåra besökare från andra webbsidor, sociala medier såsom Facebook och Twitter, sökmotorer, adwords-nätverk och e-postkampanjer.

Detta är ett första steg till att ta din certifiering i GaIQ (Google Analytics Individual Qualification). Kursen är indelad i fyra moment med tillhörande delmoment och praktiska övningar. Efter varje moment finns det en analytics IQ som visar din individuella nivå och som är en bra indikation inför GAIQ certifieringen.

Efter genomförd grundutbildning i Google Analytics kommer du ha goda praktiska och teoretiska kunskaper i Google Analytics samt känna till hur du på bästa sätt kan tillämpa den kunskapen i din verksamhet. Du kommer lära dig hur och var information hittas, hur data kan konverteras till insikter samt hur du kan ta bättre affärsbeslut.

Google Analytics avancerad nivå:

Ta dina digitala kunskaper till en djupare nivå!

Google Analytics är ett dynamiskt verktyg som hjälper dig att formulera dina mål. Du lär dig hur och var information hittas, hur data kan konverteras till insikter samt ta bättre affärsbeslut. Du blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden samt en professionell kravställare.

Google Analytics strategi är att visa en konfigurerbar instrumentpanel med data för användare och mer djupgående data i rapporter samt en komplex analys. Genom Google Analytics kan lågpresterande sidor identifieras med hjälp av tekniker såsom visualisering av kanaler; där besökare kommer från (hänvisningsadresser), hur länge de stannar och deras geografiska läge. Det ger också mer avancerade funktioner såsom anpassade besökarsegmentering samt marknadsföringsverktyg.

Detta är det sista steget inför din certifiering i GAIQ (Google Analytics Individual Qualification). Kursen är indelad i fyra moment med tillhörande delmoment och praktiska övningar. Efter varje moment finns det en analytics IQ som visar din individuella nivå och som är en bra indikation inför GAIQ certifieringen.

GAIQ (Google Analytics Individual Qualification)

 Nu är du redo att ta din GAIQ certifiering!

Google Analytics riktar sig till marknadsförare/webmasters/säljare och är den mest använda statistiktjänsten för webbplatser. Alla har dock glädje av att kunna Google Analytics. Att kunna hantera Google Analytics har många fördelar och är idag en mycket efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Att dessutom kunna intyga din kompetens med ett certifikat blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och en professionell kravställare med ett bra självförtroende.

När du är redo att ta din GAIQ certifiering, är det ett test med 70 frågor och som tar 90 minuter.

Pris: 11 900 sek (inkl moms)
I priset ingår: Grundutbildningen, Avancerad nivå samt Certifieringen.

Give It Forward önskar dig lycka till!  

 

 Anmäl intresse

 

Våra utbildningar och möjligheter