Bli ambassadör

 Gif_Sverige_mojlighet

Riksorganisationen Give it forward söker nya ambassadörer över landet!

Riksorganisationen Give it forward är en fristående, politiskt och religiöst obunden riksorganisation som grundades år 2008 med visionen om att sprida större möjligheter till fler människor. Detta genom ”give it forward modellen” som är en metodik för hur möjligheter kan skickas vidare i nätverk med varandra för att skapa nya vägar till arbete och karriär på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Med inkubation och innovation utmanar vi normer och undanröjer hinder på arbetsmarknaden för att skapa en tillgänglig arbetsmarknad för alla att nå sin fulla potential och sina drömar. Vårt ändamål är att bidra med nya metoder och sociala innovationer för att främja hälsa, jobb, karriär och företagande med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Vi strävar efter:  

 • att utmana några av samhällets största problem när det gäller utanförskap genom att bidra med innovativa lösningar, metodutveckling och sociala innovationer
 • att påverka politiker och beslutsfattare för att undanröja hinder inom arbetsliv och näringsliv, samt skapa nya vägar till arbete och företagande
 • att stödja ett inkluderande civilsamhället som främjar välfärdsinnovation och samhällsutveckling med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Vi söker Dig:

Vi söker kreativa idésprutor med hjärtat på rätta stället och med entreprenöriella förhållningssätt vill delta i en växande folkrörelse som bidrar till innovativa lösningar på några av samhällets tuffaste utmaningar. Vi söker start-up intresserade eldsjälar som vill utveckla projekt och sociala innovationer inom hälsa, jobb, karriär och entreprenörskap. Du får tillgång till utbildningsprogram och inkubatorer där du själv kan utveckla idéer och möjligheter. Uppdraget sträcker sig från juni 2017 till maj 2018. Är du medlem hos oss och vill ta nästa steg i ditt engagemang? Sök uppdraget som ambassadör hos oss, bli en del av ett roligt team på lokal och nationell nivå.

Uppdragsbeskrivning för ambassadörskapet

Som ambassadör utgår du från ett lokalt ambassadörsteam, där du är representant och ansiktet utåt för vår organisation. Du får nya kontakter och nätverk, samt möjlighet att utveckla sociala innovationer, karriär och entreprenörskap tillsammans med oss. Du knyter nya kontakter med näringsliv och organisationer som flyttar fram våra positioner för riksföreningens arbete. Du får vara med och påverka i en växande organisation. Du bjuds in till träffar, utbildningar, inkubation, möten mm och får utveckla dina nätverk och idéer med oss.

Vi erbjuder dig:

 • Att bli GIF:s ansikte utåt lokalt där du bor/arbetar
 • Att du får utöka ditt nätverk både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • Att knyta nya kontakter med näringsliv och samhälle
 • Utveckla ditt start-up intresse och sociala innovationer

Mandattiden för dig som ambassadör är ett år med möjlighet till förlängning.

Vi söker dig med följande profil och bakgrund:

Vad vi förväntar oss av Dig i ditt uppdrag 

 • Du bidrar med nya idéer på projekt, utbildningar och verksamhetsutveckling
 • Delar med dig av kontakter och nätverk, samt skickar möjligheter vidare enligt give it forward metodiken
 • Du hjälper oss att sprida information, kampanjer, utbildningar mm 

Hur ansöker jag?

Skriv några korta rader om dig själv genom att kort besvara nedanstående frågor.

 • Vad heter du?
 • Vart bor du? (stad och län)
 • Vad arbetar du med?
 • Varför vill du vara ambassadör hos oss?

Vi behöver din intresseanmälan så snart som möjligt, senast 20 maj. Uppdraget börjar under juni månad, men sätter igång på allvar efter sommaren/till hösten.

Vi ser varmt fram emot din ansökan!

Maila oss till: medlem@giveitforward.se