Arbetsrehabilitering

 

Jobbrehabilitering för nya vägar till arbete

Vi erbjuder förstärkt stöd och nya vägar till arbete för personer som har varit sjukskriven eller utanför arbetsmarknaden en längre tid. Under vårt program Jobb Rehab har vi fyra olika program du kan välja mellan.

Arbetsträning: Vi erbjuder arbetsträning inom en rad kvalificerade arbetsområden som omfattar digitala miljöer, tjänstesektor och kontor. Möjlighet finns till egenanställningar efter avslutat program.

Förstärkt arbetsträning: Vi erbjuder förstärkt arbetsträning inom en rad kvalificerade arbetsområden med extra stöd och kompetensutveckling. Arbetsuppgifter omfattar digitala miljöer, tjänstesektor och kontor. Möjlighet finns till egenanställningar efter avslutat program.

Kartläggning och fördjupad bedömning: 10-stegsmodell för kartläggning och fördjupad bedömning om hälsa och förutsättningar kopplat till arbetsmarknaden.

Arbetsinriktad rehabilitering: Rehabilitering genom SE, IPS och ESL efter längre tids sjukskrivning och behov av stöd för återgång till arbetsmarknaden.

Funktionsanpassad rehabilitering: Rehabilitering genom SE, IPS, ESL och modell för funktionsutveckling med specialistkompetens inom funktionsvariationer och utvecklingsanställningar.

Sysselsättning socialpsykiatrin: Rehabilitering genom SE, IPS, ESL och empowermentprocesser genom projektinriktade verksamhetsområden, samt med peer to peer grupper.

Extratjänst: Möjlighet till anställningar genom Extratjänst

Vid frågor, hör gärna av er till oss!
info@giveitforward.se