AFFÄRSNÄTVERK FÖR BANBRYTANDE LEDARE OCH FÖRETAGARE

Affärsnätverk – Give it forward

Affärsnätverk

För smartare möjligheter och fler affärer ihop

”Den som vågar utmana och förändra tankemönster hittar alltid nya och spännande möjligheter”. Det säger våra banbrytande ledare, som i nätverk med varandra sporrar och inspirerar varandra till nya möjligheter och affärer ihop.

Give it forwards affärsnätverk erbjuder dig en fördjupad möjlighet att satsa på ditt nätverkande och skapa större möjligheter i nätverk med andra. Du får ett brett kontaktnät mot tusentals nya arbetsgivare och kunder.

Du får ett affärsnätverk med:

Varför vara med i Give it forwards affärsnätverk?
Nätverk är nyckeln till större möjligheter.

– Företagare får sina bästa affärer genom nätverk, kontakter och personliga rekommendationer. Därför ger vårt affärsnätverk nya kunder, affärer och möjligheter till investeringskapital, samt nya vänner att förverkliga idéer tillsammans med.

– Privatpersoner får sina bästa karriärmöjligheter till ledande positioner genom nätverk, kontakter och personliga rekommendationer. De flesta ledande positioner tillsätts i slutna nätverk i kontakter med varandra. Därför ger vårt affärsnätverk nya möjligheter till ledande positioner, styrelseuppdrag och karriär.

Hur blir jag en del av affärsnätverket och vad får jag?
För att få en plats i affärsnätverket behöver du dela give it forwards värderingar om att skicka vidare möjligheter i nätverk med varandra. Kravet för att vara med är att du är aktiv med att fånga in möjligheter i ditt personliga nätverk och vara generös med att dela med dig av kontakter och möjligheter till andra. På det sättet erbjuds du en ovärderlig plats i ett affärsnätverk som skapar större möjligheter till jobb, karriär och affärer för varandra.

Registrera medlemskap företag

Medlemskap företag 1290 sek exkl moms per år

Ditt företag får en egen företagssida i vårt företagsregister, där företagets verksamhet kan synliggöras ut mot hela vårt nationella nätverk med idag 22 000 personer
Delta på våra olika nätverksträffar och presentera företaget
Ställa ut med monter på våra affärsevents och större nätverksträffar
Bjuda in till nätverksträff hos ditt företag och få fler kunder
Bli matchad med andra företagare och entreprenörer för bättre och smartare affärer
Du får VIP inbjudningar till nätverksträffar, events, mingelfester och utbildningar.
Du får exklusiva erbjudande om kompetensutvecklingsprogram
Du får möjlighet att nominera eller bli nominerad som årets banbrytande ledare, samt delta på vår gala våren 2016

Registrera medlemskap privatperson

Medlemskap privatperson 490 sek ink moms per år

Du blir matchad med andra personer i ett team, som stärker och inspirerar dig i din yrkesroll.
Du får VIP inbjudningar till nätverksträffar, events, mingelfester och utbildningar.
Du får exklusiva erbjudande om kompetensutvecklingsprogram
Du får möjlighet att nominera eller bli nominerad som årets banbrytande ledare, samt delta på vår gala våren 2016